tr

Manuchar operasyonel faaliyetiyle ilişkili riskleri,  5S yaklaşımını kullanarak sürekli olarak değerlendirir ve çalışanları, iş ortakları ve ziyaretçileri için en üst düzeyde güvenlik sağlar.

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme

Dünyanın en iyi uygulamalarını üretiyor ve üzerinde çalıştığımız her kimyasal malzeme ile ilişkili risk seviyesini MSDS belgeleri ile değerlendiriyoruz.

Araç ve ekipmanlarımız lisanslı ve akredite edilmiş kurumlar vasıtasıyla yerel yönetmeliklere uygun olarak muhafaza edilmekte ve işletilmektedir.

En İyi Uygulamalar

En İyi Uygulamalar

Tüm bölgelerde yüksek performans seviyemizi korumak ve lojistik operasyonlarımızı optimize etmek için en iyi uygulamalarımızı tüm bağlı kuruluşlarımızla paylaşıyor, ekiplerimiz için maksimum farkındalık yaratarak optimum fayda sağlıyoruz.

Sağlık & Güvenlik

Sağlık & Güvenlik

Çalışanlarımızın korunması için kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasına önem veriyor ve her işletmemizde faaliyet alanımız ve depoladığımız tüm ürün çeşitleriyle ilgili eğitimli acil müdahale ekipleri bulunduruyoruz.

geri